FrontIoT efterårsbrev

Kære alle

Hermed lidt efterårs nyheder

DataFlex 2020 Beta 1 er released:

I sidste uge blev releasen af beta 1 annonceret af Data Access. Vi opfordrer alle vore DataFlex udviklere i Skandinavien til at downloade og teste Beta 1-build af DataFlex 2020. Det er nu muligt at teste de nye 64-bit og Unicode-funktioner sammen med egne applikationer. Vi håber I vil bruge noget tid på at få testet så eventuelle bugs kan blive rapporteret til Data Access på følgende link.

REST
Mike Peat fra Unicorn har skrevet en blog om REST´s betydning for APIer.. Med sin sædvanlige skarpe sans for detaljen giver Mike et indblik i RESTFULs betydning for API og med eksempelkode viser han hvordan det kan gøres. Du vil få en “aha” oplevelse ved at læse mere om REST på nedenstående link:
https://www.unicorninterglobal.com/company/blog/how-does-rest-actually-help-us-build-apis

Ny YouTube kanal
FrontIoT var som alle andre virksomheder en lang periode lukket ned for aktivt fremmøde på kontoret. Vi er dog tilbage igen, men disse online møder inspirerede os til at optage videoer af en uformel snak mellem Johan Broddfelt og Klaus Berthelsen, om forskellige IT emner og som ikke nødvendigvis er af teknisk karakter. Tanken er at gøre dette til en platform, hvor også andre udviklere er velkommen til at deltage.

Tilmeld dig vores YouTube kanal og bliv notificeret hver gang der udkommer en ny video cirka en gang om ugen.. Jo flere tilmeldte og “likes” jo bedre.

Desværre kan vi stadig ikke invitere til SCANDUC, vores Skandinaviske udvikler konference, som jo normalt vil blive afholdt sidst i november. Der er også en uvished om EDUC, den Europæiske konference, annonceret til at blive afholdt foråret 2021, men i stedet flyttes til efter sommeren 2021.

Husk! Data Access uploader løbende nye online kurser og produktnyheder på DataFlex Learning Page.

Mange efterårs hilsner
FrontIoT