Channelpartner

DataFlex community

Det vi kalder DataFlex Community er et sammenhold af både forrretningsinteressenter, og det er det forum, hvor udviklere mødes overalt i verden. Det kan både være online i DataAccess Support Forum og ved diverse online events. Det kan også være på en af de forskellige konferencer, der afholdes forskellige steder i verden: EDUC (den Europæiske konference, Synergy (amerikanske konference) og SCANDUC (Skandinaviske konference).

SCANDUC er den mindste og mere tekniske konference med fokus på at DataFlex udviklere, som udover at møde med Data Access, også mødes og deler ud af egne (nørdede) løsninger til stor inspiration for andre. FrontIoT organiserer primært SCANDUC. Hvis man vil holde sig up-to-date med det nyeste er det en god ide at deltage i konferencen. Der er forud for konferencen en dag med lidt undervisning. Emnerne skifter fra gang til gang.

Billedet er taget i forbindelse med European DataFlex Users’ Conference (EDUC) 2022 i Island.

Channel Partner

Vi er Channel Partner for DataAccess Europe. Vi varetager licenssalg, undervisning og support af DataFlex i den Nordiske region. Vi er med i et netværk af DataFlex channel partnere i Europa, som vi løbende mødes med forskellige steder i Europa arrangeret af Data Access Europe. Vi kan altid trække på kompetente resourcer i vores netværk. Sammen står vi stærkere.

Billedet er taget i forbindelse med et channel partner møde.