Vejdirektoratet

Vejdirektoraret har i samarbejde med 65 af landets kommuner udviklet en webbaseret ansøgning om råden over vejareal til forskellige formål (gravning, opstilling af materiel, arrangementer og diverse vejarbejder) og formidler dem til relevante vejmyndighed. DataFlex webApp Server håndterer (via webservice) efterfølgende behandling af ansøgninger om udstedelse af (grave)tilladelse, færdigmelding m.m.  

Machine Learning forbehandling af nye ansøgninger før en menneskelig sagsbehandler ser dem. Vejman.dk. det sparer tid så flere sagsbehandlere ikke behøver at blive involveret på dette stadie.

Tilbage til vore kunder.