FVST case story

Fødevarestyrelsen - case story

Her en kort beskrivelse af projektet 

Projektet blev startet op med 0 kendskab til Fødevarestyrelsens* databaser (FVST).

Projekt: Lav registreringsprogram til “desktop browsers” OG mobil devices.

Vi udviklede et system til FVST med 12 timers varsel. Det blev bestilt kl 11:45 og var klar til drift næste morgen. Endnu et projekt blev startet op søndag aften og kl 05:00 om morgen var det færdigudviklet kl 6:00 blev det tetste og idriftsat. kl 8.00 kunne brugerne (Rigspolitiet) indtaste data. 

Systemet blev udviklet i “vanilla” DataFlex 19.1 (dvs. uden andre produkter end DataFlex).

Oplægget bestod af en mundtlig orientering samt et sæt SQL tabeller hurtigt vredet ud af deres systemer til formålet.

Tabellerne blev gjort tilgængelige fra DataFlex (via “Managed Connection”) og tilrettelser blev gjort på DF siden uden at ændre i SQL tabellerne (trods manglende Primary Keys oa.)

Drilldown UI interface implementeret samt “google like” søgning på eksisterende registreringer.

Systemet er udviklet af Sture Andersen. Testet af Klaus Bertelsen og idriftsat af Peter Dyrholm (FVST). 

Fødevarestyrelsen hører under Fødevareministeriet og er en offentlig institution.