DSV

RECAP: Kravshåndteringssystem – tabte varer eller leveringsfejl skal håndteres og registreres og følges op på. RECAP er udviklet af FrontIoT for DSV A/S og er nu distribueret til 26 lande. RECAP SUITE: CAPA: projekt management system – SLOT: Booking system – bruges af vognmænd så de kan pre-booke en gate inden ankomst. 

Tilbage til vore kunder.