WebGT

En offentlig institution, som varetager love og regler omkring vejene i Danmark. Vejene måles via specielle målekøretøjer, der kører rundt på vejene. Data opsamles og bearbejdes i en applikation der hedder VEJMAN. Denne applikation benyttes af kommuner og foruden den basale registrering af vejnettet findes der følgende moduler:

 

1) vedligeholdelse af vejbelægninger

2) vedligeholdelse af stier

3) uheldsbekæmpelse

4) udstyrsregistrering

5) administration af gravetilladelser

6) administration af trafik og ruter

 

I forbindelse med administration af gravetilladelser er udviklet en applikation til inddatering af ansøgninger over Internettet via WebApp Server. De behandlende myndigheder (kommunerne) kobler op til denne centrale applikation og henter data (dvs. graveansøgninger) ned via et Visual DataFlex program.

HomepageDataFlex

Kommende events
Lokation: Bahamas
Dato: 18/03/2019